HT TRƯỜNG HỌC CHẤT LƯỢNG

Tại khu đô thị NEW CITY PHỐ NỐI  có đầy đủ trường học giành cho mọi lứa tuổi từ trường mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở chất lượng cao nhằm giáo dục toàn diện theo xu hướng hội nhập và cải cách đáp ứng nhu cầu học tập không chỉ con em cư dân trong dự án mà còn cho cả khu vực Phố Nối…