TRUNG TÂM Y TẾ NHÀ VĂN HÓA

Nhằm đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và hoạt động thể chất của cư dân dự án