Đất xây dựng Chung cư ( new tower)

Chủ đầu tư còn giành quỹ đất để xây dựng khu chung cư xã hội